» Tư vấn về bảo hộ người lao động Việt Nam ở nước ngoài

Hỏi:

Hiện nay, tôi có dự định sang Hàn Quốc  làm việc thuộc diện xuất khẩu lao động:

  
» Việc cho tặng tài sản khi chưa đủ 18 tuổi ?

Hỏi:
Người chưa đủ 18 tuổi có được tặng cho phần tài sản thừa kế mà họ được hưởng của người để lại di sản cho người khác hay không?

  

Ngôn ngữ
 


Tư vấn luật

    028 62617100

    028 35039163

Văn phòng luật sư

 
- 163 Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: 028-35039163 - 62617100
 

FAQ

Văn bản luật mới cập nhật

Liên kết quảng cáo

Thống kê truy cập