giải thể công ty

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Về thủ tục giải thể Công ty được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó Công ty của bạn được giải thể do tự quyết định hoặc do pháp luật bắt buộc.

·        Cơ sở pháp lý: Điều 201, 202 Luật Doanh nghiệp 2014

·        Quy định của pháp luật:

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Sau khi xem xét nếu Công ty bạn thỏa mãn các điều kiện trên thì được quyền tiến hành thủ tục giải thể

·        Trình tự thủ tục giải thể:

Bước 1: Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, Công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh, các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động trong doanh nghiệp. Quyết định giải thể phải bao gồm các nội dung:

-   Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

-   Lý do giải thể;

-   Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

-   Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

-   Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Bước 3: Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

·        Thành phần hồ sơ:

-   Thông báo về giải thể doanh nghiệp; Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

-   Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

-   Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

-   Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

-   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-   Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

-   Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

-   Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

-   Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

 

·        Số lượng hồ sơ: 1 bộ

·        Cách thực hiện: có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ  dangkykinhdoanh.gov.vn

·        Thời hạn giải quyêt: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

·        Kết quả làm việc:

-   Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

-   Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

·        Lệ phí: không thu phí.

Hy vọng các thông tin của chúng tôi sẽ giúp ích được cho bạn!

 

Trân trọng !

 -----------------------------------------------------------------

PHU AN & ASSOCIATES CONSULTANT
Lawyers associates consultant

Address: 163 Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11, TP.HCM
Telephone 1: + (028) 62617100
Telephone 2: + (028) 35039163
Email: info@luatphuan.com

 

 

 

 

 

Lên đầu trang  Trở lại   Chia sẻ :
 » Xem tiếpNgôn ngữ
 


Tư vấn luật

    028 62617100

    028 35039163

Văn phòng luật sư

 
- 163 Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: 028-35039163 - 62617100
 

Văn bản luật mới cập nhật

Liên kết quảng cáo

Thống kê truy cập